• από ανοξείδωτο χάλυβα, μέχρι τους πιο χρησιμοποιούμενους πάγκους από πέτρα χαλαζία και μαρμάρινους πάγκους.Η τσιμεντοσανίδα, η επιφάνεια πλακιδίων, η ξυλοσανίδα κ.λπ. έχουν εξαλειφθεί από την αγορά λόγω των πολλών αδυναμιών τους.

    2022-07-28